Comuna Ghiroda

Alte primării

                                      FIŞA PRIMĂRIEI COMUNEI GHIRODA

 1. Sediul consiliului local: comuna Ghiroda, Str.Victoria nr.46, jud. Timiș, cod postal 307200, telefon 0256 205201, fax 0256 287406
 2. Adresă pagină internet: www.primariaghiroda.ro
 3. E-mail: registratura@primariaghiroda.ro; consiliul.local@primariaghiroda.ro
 4. Primar: Ionuț Stănușoiu

    Viceprimar: Bontea Ion

    Secretar: Prilipceanu Sorin Constantin

 1. Repere istorice:

– 1389 – aşezarea este atestată documentar sub numele de villa Gyrod;

– 1717 – apare în primul recensământ austriac al satelor ca Girouda şi figurează cu 24 case, în cercul Timişoara;

– 1748 – Administraţia Provincială a Banatului (din Timişoara), prin contele Perlas, dispune amenajarea unei plantaţii de orez la Ghiroda, acţiune rămasă fără rezultat, datorită terenului puţin argilos;

– 1776 – satul Ghiroda avea 78 de case şi şcoală confesională, învăţători fiind Simeon Grigorevici şi Vasile Novac;

– 1924 – s-a înfiinţat un cor bărbătesc;

– 1931 – Ghiroda este centru de comună aparţinându-i şi satele înfiinţate în acea perioadă, Crişan şi Sever Bocu;

– 1936 – exista în comună Cas ă naţională, monument al eroilor, societate culturală, societate sportivă, cor bărbătesc, fabrică de cărămidă;

– 9 noiembrie 1942 – se naşte la Ghiroda Ioan Milin, profesor, autorul Monografiei comunei Ghiroda (lucrare apărută în anul 2003);

– 2002 – comuna Ghiroda avea 4.631 de locuitori.

 1. Populatia stabilita la 1 iulie 2020conform adresei oficiale de la Directia Regionala de Statistica Timis este de 8009; din care 3963 persoane masculine si 4046 persoane feminine.
 2. Numarul locuintelor inscrise in registrul agricol la finele lunii noiembrie 2020 :
 • Total pozitii ale gospodariilor populatiei 3127  din care 2253 in localitatea Ghiroda si 874 in satul apartinator Giarmata Vii

Comuna Ghiroda este aşezată în câmpia Timişului, practic în lunca inundabilă a râului Beghei (canalul Bega de mai târziu). Comuna de astăzi este alcătuită din două sate: Ghiroda – centrul comunal şi Giarmata-Vii, satul aparţinător comunei. Reşedinţa Primariei Ghiroda a fost stabilită în localitatea Ghiroda, str. Victoria nr. 46, judeţ Timiş,

Faţă de principalul centru administrativ al judeţului – Timişoara, comuna Ghiroda se află în nord-estul acestuia, pe coordonatele geografice de 45°45′ latitudine nordică şi 21°19′ longitudine estică.

Vecinii comunei sunt: la nord satul Giarmata-Vii şi comuna Giarmata, la est – comuna Remetea cu satele Ianova şi Bucovăţ (spre sud-est), la sud – comuna Moşnita cu satul Moşniţa Veche şi pădurea Bistra, iar la vest – municipiul Timişoara prin cartierele : Ghiroda – Nouă, Fabric şi Pădurea Verde.Faţă de Timişoara, comuna se află la mică distanţă; astfel pe şoseaua naţională Timişoara-Bucureşti la aproximativ 5 km ,dar apropierea este şi mai mare ţinând cont că marginea comunei spre vest se confundă cu marginea Timişoarei, pe actualele străzi Dunărea şi Aleea Ghirodei. Prin nordul comunei Ghiroda trece şi calea ferată Timişoara-Bucureşti la aproximativ 300 metri, unde nu demult exista şi un canton feroviar. Suprafaţa vetrei satului depăşeşte 80 hectare.La hotarul de sud, trece canalul Bega. Suprafaţa comunei depăşeşte 35 kmp. Spre sud drumul de legătură cu Timişoara, actual asfaltat se numea “alee” şi lângă el era un braţ al Begheiului, “şanţul cel mic”. Legătura cu satul Giarmata-Vii se face pe drumul ce merge spre Aeroportul Timişoara; drumul merge spre nord-est şi imediat ce depăşeşte calea ferată, se bifurcă: la stânga Giarmata-Vii iar la dreapta spre Aeroportul Timişoara şi satul Ianova. Intre drumurile principale există drumuri de pământ numite “obraţe”.

    8. Principalele drumuri de acces în comună sunt:

         – DN 6

         – centura de ocolire a Timisoarei (nord)

        – strada Dunărea (legătura directă cu Timișoara),

       –  punct de oprire calea ferată Timișoara – București

        – aeroportul international Traian Vuia Timisoara

        – Str. Vanatorilor (acces din cartierul Plopi-Timisoara)

      9. Rețeaua de alimentare cu apă și canal pe localităti este în total de 120 km.

     10. Nr. posturi-    Primaria Ghiroda are aprobate un numar total de 49 de posturi, din care 1 post este alocat pentru primar si un post pentru viceprimar. Ca si functionari publici avem alocate 35 posturi iar pentru personalul contractual sunt alocate 13 posturi. 

      11. Comuna Ghiroda are 15 consilieri locali raportat la numarul populatiei din comuna Ghiroda.   

      12. Asocieri interne și externe – Comuna Ghiroda a aprobat prin Hotararea Consiliului Local Ghiroda nr. 229/18.10.2018 Întelegerea de cooperare  între Comuna Ghiroda, județul Timiș din România și Comuna Raculești, Raion Criuleni din Republica Moldova.

       13. Proiecte cu finantare externa in derulare: Programul de finanțare/Axa prioritară sau Măsura: EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014-2021

           Partener in proiect:  Western Norway Research Institute din Sogndal

           Denumire proiect Sisteme fotovoltaice pentru cresterea eficientei energetice a unor cladiri publice (Photovoltaic systems for improving the enery efficiency in some public buildings)

       14. Obiective și investiții propuse spre realizare:

 • Modernizare străzi în comuna Ghiroda: Str. Romaniței, Albăstrelelor, Ghioceilor, Apele Repezi, Primăverii, Aleea Castanilor, Salciei, Trandafirilor – Lot 1
 • Modernizare străzi în comuna Ghiroda: str. Codrului, str. Liniștei, str. Fagului, str. Caraiman, str. Mesteacănului, legătura cl. Lugojului-Codrului-Biruinței, str. Holdelor, str. Soarelui, str. Arinului, str. Pelegrinului, str. Talian, str. Dorului, str. Armoniei – Lot 6
 • Modernizare străzi în localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda: str. Înfrățirea, str. Parcului, str. Bisericii, str. Cerna, str. Luminiș (legătura Parcului cu Înfrățirea), str. Izlaz, str. Icoanei, str. Stuparilor (legătura Înfrățirea cu Teilor), Naturii – Lot 14
 • Construire podețe în comuna Ghiroda – Lot 16
 • Extindere clădire și modernizare dispensar uman și amenajare curte interioară
 • Modernizare spațiu administrativ Giarmata Vii, comuna Ghiroda, jud. Timiș
 • Modernizare str. în comuna Ghiroda, str. Cimbrului, str. Brateș, str. Zenit, str. Panselelor, leg. Panselelor-Brateș, leg. Brateș-Romaniței – Lot 5
 • Reabilitare și modernizare străzi în comuna Ghiroda, jud. Timiș, str. Făgăraș, str. Câmpului, str. Jiul, str. Bega, str. Moldovei – Lot 3
 • Îngropare linii aeriene și eliberare amplasament în Giarmata Vii, comuna Ghiroda
 • Extindere str. Aeroport până la limita cu UAT Remetea Mare
 • Modernizare str. în comuna Ghiroda (Străzi după pod)
 • Modernizare str. Victoria până la limita cu UAT Moșnița Nouă – Lot 15
 • Reabilitare si modernizare străzi/drumuri în comuna Ghiroda, județul Timiș str. Bușteni, str. Muntenia, str. Comarnic, str. Rarău, str. Pietrele Doamnei, str. Apuseni, str. Padiș – Lot 3
 • Reabilitare și modernizare străzi/drumuri in comuna Ghiroda, județul Timiș: Str. Vălișoara, Oituz, Ialomița, legătura Plopilor – Predeal, strada Sinaia -tronson Predeal-sens giratoriu, Câmpiei 1 si Câmpiei 2 – Lot 1
 • Reabilitare și modernizare străzi/drumuri în comuna Ghiroda, județul Timiș: str. Albatrosului, str.  Cucului, str.  Pescărușului, str.  Cocorilor, str.  Rodiilor, str. Rândunelelor, str. Paltinilor – Lot 12
 • Construire parc în comuna Ghiroda cartier Slavic
 • Subtraversare DN 6 – Cl. Lugojului din str. Victoria loc. Ghiroda până în str. Viorelelor, loc. Giarmata Vii
 • Construire pistă de biciclete în localitatea Giarmata Vii
 • Modernizare, reabilitare și extindere pod peste râul Bega
 • Modernizare străzi în localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda lot 11: Aleea Platanilor, str. Unirii, str. Salcâmilor, str. Măceșului, str. Gorunilor, str. Sălciua, str. Carpenului
 • Construire drum colector și pistă pentru biciclete, trotuar și iluminat public pe traseul Timișoara-Cl. Lugojului Remetea Mare
 • Construire drumuri colectoare și panouri fonoabsorbante pe toată lungimea centurii, comuna Ghiroda
 • Extindere str. Bradului și Aleea Dâmboviței până în str. Dunărea și Cl. Lugojului
 • Construire bază sportivă în loc. Giarmata Vii
 • Extindere alimentare cu apă în loc. Ghiroda și Giarmata Vii
 • Extindere rețea de canalizare în loc. Ghiroda și Giarmata Vii
 • Construire 4 benzi de circulație de la sens giratoriu DN 6 până la limita cu UAT Remetea Mare.
 • Bazin de înot didactic în comuna Ghiroda – finanțat prin CNI
 • Lucrări de explorare apă geotermală în perimetrul Ghiroda
 • Construire sediu primărie în comuna Ghiroda
 • Modernizare cămin cultural în comuna Ghiroda
 • Construire spațiu administrativ și amenajare curte primărie

       15. Piețe, tîrguri –  În comuna Ghiroda functionează Piața tărănească de tip piață volanta atât în localitatea Ghiroda cât și în sat aparținator Giarmata Vii

       16. Beneficiari Legea 416/2001-    Comuna Ghiroda are in evidenta 1 dosar pentru beneficiarii Legii 416/2001; 5 dosare de alocatie pentru sustinerea familiei in baza Legii 277/2010; 76 dosare persoane cu handicap in baza Legii 448/2006; 25 copii cu dezabilitati, 7 dosare de tutela. La finele lunii noiembrie 2020 in comuna Ghiroda au fost depuse un numar de 88 dosare pentru alocatia de stat iar pentru indemnizatie crestere copil s-au depus un numar de 68 dosare.

        17. Instituții de învățământ –  Pe teritoriul comunei Ghiroda se află două grădinițe și o școală, cu un număr total de 373 copii înscriși în învățământul preșcolar și ciclul primar şi gimnazial. 

         18. Instituţii sanitare:

           La nivelul comunei Ghiroda functioneaza  5 cabinete medicale din care:

                    – 3 sunt cabinete de medicina generala, fiind angajati  3 medici

                    – 1 cabinet stomatologic, fiind angajat un 2 medici

                    – 1 cabinet activitati conexe serviciilor medicale (recuperrare, chineto-terapie)

                    – 1 farmacie

           În localitatea Giarmata Vii functioneaza:

                   – 2 sunt cabinete de medicină generală

                   – 1 cabinet stomatologic

                   – o farmacie

           19. BISERICI, manastiri si alte lacase de cult:

 •     Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe Ghiroda
 •     Parohia Ortodoxă Giarmata Vii
 •     Biserica Creştină Penticostală Betel Giarmata Vii,
 •     Biserica Crestină Baptistă Ghiroda.

           20. Monumente ale eroilor si opere comemorative ridicate in memorie ostasilor romani si straini:

                In Ghioroda : Monumentul Eroilor, Monument Traian Vuia,

                In Giarmata Vii: Monumentul Aerodromul Militari, Troita, Monument Avram Iancu

            21. Instituții de cultură –  Privind în ansamblu viața culturală și societală a comunei Ghiroda, putem spune că ea se încadrează la granița dintre tipic rural și parţial urban. Caracterul rural al comunității trebuie conservat la nivel de valori tradiționale, dar peisajul și activitățile trebuie modernizate în beneficiul locuitorilor și pentru atragerea de organizații interesate să valorifice potențialul cultural din zonă. Acest lucru este posibil într-o primă fază prin implicarea mai mare a autorităților locale, ca ulterior parteneriatul public-privat să ia amploare.

Dintre entitățile culturale de pe raza comunei Ghiroda amintim : Ansamblul Datina, Cununa Timișului, Flori din Câmpie și Revistele Lumina și Vatra Nouă 

De-a lungul timpului, viata culturala a Comunei Ghiroda a foat animata de diferite manifestari cultural artistice, una din cele mai vechi si asteptate manifestari fiind RUGA satului, care constituie un bun prilej de intalnire pentru toti fiii satului si nu numai. De asemenea Ghiroda si Giarmata Vii au fost gazde primitoare pentru evenimenltele precum Festivalul Concurs „Lada cu zestre”, Festivalul National Concurs „Din comoara satului”, Festivalul de Datini si Colinde, „Un drum simbol al unirii, Targul Apicol de la Ghiroda, acesta din urma ajungand la un deceniu de cand se organizeaza la Ghiroda.

           22. Baze sportive și de agrement- Clubul Sportiv Comunal Ghiroda și Giarmata Vii  – structura sportivă de interes local cu personalitate juridică, de drept public, a fost înfiintat ca instituţie publică in subordinea Consiliului Local al Comunei Ghiroda, prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Ghiroda nr. 129/2017, in temeiul Legii nr. 69/2000 a Educatiei Fizice si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare (astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 38/2017) si a Legii nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

             In anul 2018 s-au finalizat toate demersurile cu privire la infiintarea noii structuri, motiv pentru care si patrimoniul a fost aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei  153/06.06.2018 şi va fi constituit prin cedarea de la instituţia deţinătoare a clădirilor, a bazelor sportive şi a altor mijloace fixe, pe bază de protocol, conform bilanţului contabil şi al inventarului aprobat în condiţiile legii.     

           Clubul Sportiv Comunal Ghiroda și Giarmata Vii, are ca obiectiv principal de activitate selecţia, pregătirea, participarea la competiţii interne şi internationale şi atingerea performanţei sportive.

           Este cunoscut faptul că pentru comunitatea locală o importanţă deosebită o reprezintă sănătatea copiilor şi a tinerilor care are la bază în afară de o alimentaţie adecvată, practicarea educaţiei fizice şi a sportului, toate acestea vor asigura o populaţie sănătoasă din punct de vedere fizic. Din păcate, orele de educaţie fizică şi sport din programa de învăţământ sunt foarte puţine pentru a asigura acest deziderat al comunităţii locale ceea ce face ca implicarea autorităţilor publice în acest proces să fie mai mult decât necesară.

            In prezent Clubul Sportiv Comunal Ghiroda si Giarmata vii are 9 sectii sportive, precum: fotbal seniori, fotbal juniori, handbal, Kickbox, karate, dans sportiv, sah, badminton si tenis de masa, motociclism.

            De-a lungul timpului, Comuna Ghiroda a lansat spre marea performanţă sportivă tineri şi tinere care au făcut cinste locului de unde au plecat, aceştia având rezultate deosebite în sporturile pe care le-au practicat. Toţi aceşti sportivi au dovedit că în Comuna noastra şi în judeţ există o bază de talente dar şi profesori şi antrenori capabili să le descopere şi să le promoveze la nivel national şi international.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support