Anunț privind organizarea în data de 10.03.2021 a unei licitații pentru închirierea unor spații din imobilul situat în Lugoj, str. Timișorii nr.27-33

 • Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Judeţul Timiş, Bd. Revoluţiei din 1989, nr.17, Timişoara, judeţul Timiş, cod fiscal 4358029, telefon 0256406383, fax 0256406300, email simona.muntean@citimis.ro;
 • Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spaţii de birouri, proprietate publică, situate în imobilul din localitatea Lugoj, str. Timişoarei, nr. 27-33, jud. Timiş, CF 400067, după cum urmează:Spaţiul 1 (subsol birou 1,2,4,5,6,13,24; parter birou 1, 2 ; etaj I birou 6), în suprafaţă de 310,8 mp; Spaţiul 2 (etaj I birou 1,2,3,4), în suprafaţă de 96,9 mp; Spaţiul 3 (etaj I birou 7; etaj II birou 4,5,7), în suprafaţă de 120,66 mp; Spaţiul 4 (etaj I birou 15,16), în suprafaţă de 48,9 mp. închirierea se face conform H.C.J.T. nr. 2/27.01.2021, si O.U.G. nr. 57/2019.
 • Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: de la sediul Consiliului Judeţean Timiş.
  • Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Administrarea Patrimoniului, Consiliului Judeţean Timiş din Bd. Revoluţiei din 1989, nr. 17, camera 224, etaj 2, de luni până vineri, între orele 10.00- 14.00.
  • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 30 Iei şi se achită la casieria Consiliului Judeţean Timiş sau prin virament în contul R078TREZ62121360250XXXXX.
  • Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 26/02/2021, ora 12.00.

Informaţii privind ofertele:

 • Data-limită de depunere a ofertelor: 05/03/2021, până la ora 12.00.
 • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Consiliului Judeţean Timiş, cu sediul în Timişoara, Bd. Revoluţiei din 1989 nr. 17.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.
 • Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 10/03/2021, ora 10.00, la sediul Consiliului Judeţean Timiş, Bd. Revoluţiei din 1989, nr. 17, cam. 310, etaj 3.
 • Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalului Timiş, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, Timişoara, tr-timis-reg(5)iust.ro. telefon 0256/498054, fax 0256/221990.
 • Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării : 28/01/2021.
Anterior Anunț privind desfășurarea etapei a doua a procedurii de vânzare prin licitație cu strigare a acțiunilor deținute de Consiliul Județean Timiș la societatea DRUMCO
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support