Comuna Foeni

Alte primării

                                                      FIŞA PRIMĂRIEI COMUNEI FOENI

 

 1. Sediul consiliului local:  Comuna Foeni, nr. 381, jud. Timiș, cod poștal 307175, tel. 0256413401 fax. 0256413606
 1. Adresă pagină internet: www.primariafoenitm.ro
 2. E-mail: foeni@tm.e-adm.ro

      4. Primar: Moldovan Saveta

  Viceprimar: Baltag Dragoș-Iulian

  Secretar general: –

 1. Repere istorice:

– 1289 – localitatea este atestată documentar sub numele Föen;

– sec. al XVIII-lea – ajunge în proprietatea familiei Mocioni;

– 1772 – este întemeiată localitatea Cruceni (Kreuzstätten) de către colonişti germani;

– 1845 – au loc cercetări arheologice, presupunându-se că la Foeni a existat castrul roman Bacaucis;

– au fost descoperite numeroase cărămizi cu pecete romană;

 1868 – la Cruceni sunt aşezate 75 de familii de unguri;

– 1874 – începe zidirea bisericii ortodoxe române din Foeni de către enoriaşi, cu contribuţia substanţială a lui Andrei Mocioni de Foen, iar consacrarea (antesfinţirea) lăcaşului sfânt de către protopopul Ciacovei Î.P. Şeiman, Iustinian Cotta, preot local, şi preotului Şerban din Butin va avea loc anul următor;

– 1890 – continuă cercetările arheologice în grădina castelului Mocioni, găsindu-se acolo fundaţia fostului castru roman, dar şi monumente epigrafice, vase şi monede;

– 1892 – se înfiinţează la Foeni corul bărbătesc;

– 28 mai 1921 – se naşte la Foeni Mirko Jivcovici, prozator, traducător, lexicograf;

– 24 octombrie 1926 – are loc târnosirea (sfinţirea) propriu zisă de către arhiereul Filaret Musta al Caransebeşului;

 1946 – se naşte la Foeni Cornel Bogdan, poet în grai bănăţean, stabilit în SUA;

– 22 februarie 1951 – se naşte la Foeni preotul Mircea Lăutaş, vicepreşedinte al UMRL;

– Cruceni (1323, terra Keresztes).

 1. Populația stabilă la 30 noiembrie 2020 – total = 1.801 din care:

                 – bărbați = 887 persoane

                 – femei = 914 persoane

7. Numărul locuințelor la 30 noiembrie 2020 = 692

8. Numărul și denumirea satelor ce aparțin unității administrativ-teritoriale =

             Foeni

             Cruceni

9. Rețeaua de alimentare cu apă pe localități, în km: 16 km

10. Rețeaua de drumuri județene și comunale:

              a)Natura drumurilor și lungimea acestora:

                       – DJ 593 = 7,4 km

                       – DC 207 = 2,2 km,

            b)Natura drumurilor și distanța în km între centrul unității administrativ-teritoriale și localitățile aparținătoare:

                    – DN 59B Foeni-Cruceni = 4 km

 1. Număr posturi în primărie – total= 10 ,  din care:

                    – funcționari publici = 5

                    – personal contractual = 5

 1. Număr consilieri locali= 11
 2. Înfrățiri, colaborări cu localități din afara țării:
 3. Asocieri la nivelul județului și al țării: –
 4. Obiective și investiții propuse a se realiza:
 •       Construire Grădinița Foeni
 •       Realizare rețea de gaz în comuna Foeni
 •       Extindere canalizare menajeră
 •       Întocmirea Planului Urbanistic Zonal
 •       Definitivarea Planului Urbanistic General
 •        Reabilitare Cămin Cultural Foeni
 •        Finalizare modernizare străzi comunale
 •        Realizare bază sportivă în localitatea Foeni
 •        Realizare Cămin cultural Cruceni
 1. Proiecte cu finanțare (cofinanțare) externă în derulare: –
 2. Nr. mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 6
 3. Piețe – târguri:
 4. Instituții școlare:
 •    Școala Gimnazială Foeni
 •    Grădinița cu Program Normal Foeni 
 •    Grădinița cu program Normal Cruceni 
 1. Instituții sanitare:

           –  Dipensare medicale: Foeni şi Cruceni;

          –  Cabinete stomatologice: Foeni şi Cruceni;

          –  Dispensar veterinar  Cruceni.

          –  Farmacie Foeni

 1. Instituții culturale:

            Căminul cultural Foeni

22. Baze sportive și de agrement:

23. Biserici, mănăstiri și alte lăcașe de cult:

 •    Biserica Ortodoxă Românâ Foeni
 •    Biserica Ortodoxă Sârbă Foeni
 •    Biserica Apostolică Penticostală Elim din Foeni
 •    Biserica Apostolică Penticostală Harul din Cruceni
 •    Biserica Catolică Cruceni
 •    Biserica Ortodoxă Cruceni

24. Monumente ale eroilor și opere comemorative ridicate în memoria ostașilor români și străini:

       – Monument închinat eroilor din Primul şi Al Doilea Război Mondial: Cruceni;

       – Monumentul eroilor din Primul Război Mondial: Foeni;

25. Ruga și alte manifestări cultural-religioase:

 •      Ruga românească de la Foeni – 15 August
 •      Ruga maghiară de la Cruceni – 20 August
 •      Ruga sârbească de la Foeni – 28 August
 •      Ruga românească de la Cruceni – 8 Noiembrie

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support