Formular pentru dreptul de preemțiune în cazul imobilelor monument istoric, având destinația de locuințe - PF

Formular pentru dreptul de preemțiune în cazul imobilelor monument istoric, având destinația de locuințe - PF PRIN MANDATAR

Formular pt. dreptul de preemțiune în cazul imobilelor monument istoric, având destinația de locuințe - PF REPREZ. DE AVOCAT

Formular pentru dreptul de preemțiune în cazul imobilelor monument istoric, având destinația de locuințe - PJ

Formular pentru dreptul de preemțiune în cazul imobilelor monument istoric, având destinația de locuințe - EXECUTOR JUDECĂTORESC

Formular pentru dreptul de preemțiune în cazul imobilelor monument istoric, având destinația de locuințe - LICHIDATOR JUDICIAR

Formular pt. dreptul de preemțiune în cazul imobilelor monument istoric, având altă destinație decât cea de locuință - SAD