Cerere informații documentații de urbanism

* În cerere se vor preciza, în sistem Stereo70, coordonatele punctelor specifice fiecărui obiectiv pentru care se solicită informțiile.

Cerere pentru emitere aviz Arhitect șef

* Arhitectul șef din cadrul CJ Timiș va emite avizele conform competențelor prevăzute în Legea 350/2001 doar cu respectarea condiției privind etapa consultării inițiale în CTATU Timiș a soluției urbanistice preliminare.

Cerere aviz structură de specialitate autorizație de construire-desființare

* Se va semna de arhitectul - şef sau « pentru arhitectul - şef » de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, specificându-se funcţia şi titlul profesional, după caz.

Cerere aviz structură de specialitate certificat de urbanism

* Se va semna de arhitectul-şef sau « pentru arhitectul-şef » de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, specificându-se funcţia şi titlul profesional, după caz.


Cerere certificat atestare edificare/desființare construcție