Regulamentul de organizare și funcţionare, aparat de specialitate

Regulamentul de organizare și funcţionare, aparat de specialitate

Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 ~ (1) Prezentul Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timis este întocmit în temeiul prevederilor art. 191 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Dispozițiile prezentului Regulament de organizare ți funcționare se aplică personalului (funcționari publici și personal contractual) din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș.
(3) Fiecare structură funcțională din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Timiș răspunde de punerea în aplicare a atribuțiilor prevăzute de legislația aplicabilă domeniului de competență respectiv, care nu au fost cuprinse în prezentul Regulament.
(4) Misiunea Consiliului Județean Timiș este dezvoltarea economico-socială a
județului și funcționarea serviciilor publice de interes județean, în condiții de legalitate, transparență, profesionalism și eficiență, în scopul îmbunătățirii vieții locuitorilor județului.
(5) Consiliul Județean Timiș, ca autoritate deliberativă, îndeplinește în principal,
atribuțiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare, în condițiile respectării principiilor pe care se intemeiază administrația publică în unitățile administrativ teritoriale.
(6) Consiliul Județean Timiș este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivelul județului Timiș pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.

Art. 2 – (1) Îndeplinirea atribuțiilor executive ale autorității administrației publice județene se realizează, în mod permanent, profesionist, transparent, eficient și imparțial, în interesul colectivității județene, prin aparatul de specialitate al Consiliului Județean Timiș și instituțiile subordonate ale Consiliului Județean Timiș: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, Direcția de Evidență a Persoanelor Timiș; Direcția de Prestări Servicii Timiș: Muzeul Național al Banatului Timișoara; Muzeul Național de Artă Timișoara; Muzeul Satului Bănățean Timișoara; Biblioteca Județeană “Sorin Titel” Timișoara; Teatrul “Merlin” Timișoara; Centrul de Cultură și Artă al Județulul Timiș.
(2) Aparatul de specialitate este subordonat președintelui Consiliului Județean Timiș.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support