Convocare ședință ordinară a Consiliului Judeţean Timiş în data de 26 martie 2021

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în  şedinţă  ordinară în  data de 26 martie ora 10.00, în Sala consiliului din Palatul Administrativ situat în Timişoara, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului unui consilier judeţean.
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean şi completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Timiş.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor lucrări în incinta Stadionului “Dan Păltinişanu” Timişoara.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor active fixe corporale din domeniul public în domeniul privat al judeţului Timiş în vederea casării şi demolării.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere pentru imobilul situat în Timişoara, Calea Martirilor, nr. 198.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziţiei nr. 2 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 31/28.02.2012 privind completarea “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Timiş”.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de analiză şi soluţionare a “întâmpinării” depuse de dosarul de expropriere transmis de Primăria Municipiului Timişoara prin adresa nr. SJ2013/3397/04.02.2014.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş la intenţiile de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la contractul de închiriere nr. 8775/2013 încheiat între Judeţul Timiş şi Intreprinderea Individuală Caradjov Andreea, anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 169/30.10.2013.
 10. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
 11. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a componenţei Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al judeţului Timiş pe anul 2014.
 13. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, din bugetul Judeţului Timiş pe anul 2014.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul propriu al Judeţului Timiş şi a situaţiilor financiare pe anul 2013.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării zonei drumului judeţean DJ 592.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Convenţiei nr. 1669/2007.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş.
 20. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri la Direcţia pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv şi statutului cadru al “Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş – APDT Timiş”.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii reprezentantului Judeţului Timiş în Adunarea Generală a “Asociaţiei Clusterul de Turism Banat – CLUSTURBANAT”.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Timiş.
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru aglomerarea Timişoara, Comuna Remetea Mare şi Comuna Şag din judeţul Timiş”.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării cotizaţiei datorate de Judeţul Timiş în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş pentru anul 2014.
 27. Proiect de hotărâre privind propunerea de promovare a proiectului IPA “Banatul Istoric, Spaţiul Intercultural Româno – Sârb”.
 28. Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2013.
 29. Întrebări, interpelări.
 30. Diverse
Anterior Suspendare audiențe și program de lucru cu publicul
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support